Nærpoliti i Assens

Nærpolitiet tilbage til Assens by
Borgerne ønsker at få nærpolitiet tilbage til Assens by. Det fortalte de Assens Lokalråd på det borgermøde, der blev afholdt forud for stiftelsen af Assens Lokalråd.
Ønsket er rejst af Assens Lokalråd overfor borgmester og byråd den 28. oktober 2018. Folketingets finanslovaftale styrker politiet med 1,3 mia. kr. i perioden 2018-2021. Samtidig er politiet på Fyn blevet aflastet fra nogle af de tunge opgaver de har haft ved grænserne og ved store events udenfor Fyn.
Den forebyggende indsats og det synlige politi med lokalt kendskab og forankring betyder meget for borgerne i Assens.
Der er en flot ny politistation klar! Der er ikke behov for at investere i en mobil politistation.

Efter Folketingsvalget er det aftalt, at repræsentanter fra Assens Lokalråd, borgmesteren m.fl. mødes med politidirektøren for Fyn. Planlægges til afholdelse efter sommerferien 2019.

Tovholdere: Lars Søgaard og Inge Dahl