Interessentforum

Assens Lokalråd har været medlem af Interessentforum.
Interessentforum blev nedsat af Assens Byråd. Opgaven var at være sparringspartnere for den politiske styregruppe omkring udvikling af en masterplan for Assens by og havn. Realdania og Assens Kommune finansierede 2 mio. kr. til formålet. Projektperioden har været ca. 1 år. Dvs. til maj/juni 2019. Ultimo juni 2019 vedtog Assens Byråd masterplanen. Realdania besluttede at støtte planen med 10 mio. kr. Assens Byråd bevilgede samme beløb til at påbegynde første del. Læs hele planen på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk

I Interessentforum deltog:
Inge Dahl – formand for Assens Lokalråd
Marc Hintze – formand for Assens Købstad
Henrik Nim – ejer Vinspecialisten
Corinna Möhrlen – medejer WEPROG X-sailing
Morten Nørregaard – indehaver Danbolig
Bjarne Dideriksen – ejer Vestfyns Tømmerforretning A/S
Lasse Tajmer – kulturchef Tobaksgaarden
Finn Pedersen – kunstnerisk leder Assens Sangkraftcenter
Michael Grønlykke – ejer Summerbird
William Dean KcKinney – borger – udvalgt efter ansøgningsrunde
Camilla Hedenhoff – borger- udvalgt efter ansøgningsrunde

I den politiske styregruppe deltog:
Dan Gørtz (V) – formand for styregruppen og udvalgsformand for miljø, teknik og plan
Henrik Hansen (A) – medlem af udvalget miljø, teknik og plan
Finn Viberg Brunse (A) – udvalgsformand for beskæftigelse, erhverv og kultur
Pia Offer Madsen (V) – næstformand i udvalget beskæftigelse, erhverv og kultur
Søren Steen Andersen (V) – borgmester

Firmaet BARK er konsulenter på opgaven. Der er undervejs gennemført flere BYMØDER, hvor alle borgere blev inviteret med ind i processen.
Assens Lokalråd opfordrede så mange borgere som muligt til at involvere sig i udviklingen af byen og havnen. Den endelige version findes på www.assens.dk. Der er høringsfrist på planen den 19. januar 2020.

BARK – Udkast til Strategi