Generalforsamling

INDKALDELSE

Lokalrådet holdt sin seneste generalforsamling den 15. maj 2023  på Tobaksgården 7, Rasmus Nyerup, 2. sal, 5610 Assens.
§4 Lokalrådets bestyrelse

 • Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 bilagskontrollanter, som ikke indgår i bestyrelsen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer opfordres medlemmerne til at tage hensyn til, at bestyrelsen bør være mangfoldig med hensyn til alder, køn, interesser mv.
 1. Valg af formand – Inge Dahl (ikke på valg)
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lars Søgaard – (ikke på valg)
  Henriette Fredslund– (ikke på valg)
  Ib Helm Petersen – (ikke på valg)
  Dorte Bruun – blev genvalgt
  Grete Mouret – blev genvalgt
  Marianne Hyldegaard Hansen – blev genvalgt
 3. Valg af 2 suppleanter (bestyrelsen kan supplere sig hvis behov opstår)
 4. Valg af 2 bilagskontrollanter
  John Pedersen blev genvalgt
  Jørgen Dissing blev genvalgt

Stk. 5. Bestyrelsen blev konstitueret umiddelbart efter generalforsamlingen. Lars Søgaard blev næstformand, Grete Mouret kasserer og Dorte Bruun blev sekretær.

Bedste hilsen

Inge Dahl
Formand