Generalforsamling

INDKALDELSE

Lokalrådet holder generalforsamling den 27. maj 2024  på Tobaksgården 7, Rasmus Nyerup, 2. sal, 5610 Assens.
§4 Lokalrådets bestyrelse

 • Stk. 1. Lokalrådets bestyrelse består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Endvidere vælges 2 bilagskontrollanter, som ikke indgår i bestyrelsen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer opfordres medlemmerne til at tage hensyn til, at bestyrelsen bør være mangfoldig med hensyn til alder, køn, interesser mv.
 1. Valg af formand – Inge Dahl (modtager genvalg)
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Lars Søgaard – (modtager genvalg)
  Henriette Fredslund– (modtager genvalg)
  Dorte Bruun – (ikke på valg)
  Grete Mouret – (ikke på valg)
  Marianne Hyldegaard Hansen – (ikke på valg)
  1 vakant – bestyrelsen
 3. Valg af 2 suppleanter
 4. Valg af 2 bilagskontrollanter
  John Pedersen (modtager genvalg)
  Jørgen Dissing (modtager genvalg)

Stk. 5. Bestyrelsen konstitueres senest 14 dage efter generalforsamlingen med næstformand, kasserer og sekretær.

Bedste hilsen

Inge Dahl
Formand