Generalforsamling

Lokalrådets seneste generalforsamling blev afholdt mandag den 15. juni 2020 kl. 19.30 på Tobaksgården.

Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forslag til 2- årigt arbejdsprogram
4. Kassererens beretning og fremlæggelse af et revideret regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
6. Indkomne forslag
7. Valg af lokalrådets 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (valg af stemmeudvalg)
8. Valg af 2 bilagskontrollanter
9. Eventuelt

Bestyrelsen har den glæde, at den kan fortsætte det gode arbejde!

a) Valg af formand – Inge Dahl – genvalgt for 2 år
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Søgaard – genvalgt for 2 år – næstformand
Frederik Vejsgaard – genvalg for 2 år- bestyrelsesmedlem
Kirsten Wulff – nyvalgt for 2 år – velkommen til Kirsten – kasserer
Dorte Bruun – ikke på valg – sekretær
Grete Mouret – ikke på valg – bestyrelsesmedlem
Knud Skov – ikke på valg – bestyrelsesmedlem

c) Valg af 2 suppleanter
Ib Helm Petersen – genvalgt for 1 år
1 vakant

d) Valg af 2 bilagskontrollanter
John Pedersen – genvalgt for 1 år
Mikael Jensen – nyvalgt for 1 år – tidligere kasserer

Bedste hilsen
Bestyrelsen