Mariendalstranden

Mariendalstranden
Blokering ved trampesti

Tang og sten

Sten og tang

Mariendalstranden – skrænterne skrider

Assens Lokalråd vil arbejde for at Mariendalstranden bliver lækker og attraktiv for borgere og gæster.
Mariendalstranden er præget af manglende vedligeholdelse. Der er rigtig meget tang og mange sten. Der er store jordskred fra skrænterne og ringe adgang til den trappe, der gør det muligt at lave en rundtur via Mariendalsvej.

Målet er at på opgraderet stranden, så den er lækker for badende gæster og børnevenlig. Det skal være muligt at bade for handicappede.
Adgangsvejen skal gøres tilgængelig. Lige nu er der en trampesti, der vokser til og forhindrer fri adgang.
Assens Lokalråd foreslår at der arbejdes med etablering af et søbad, der tager afsæt i kulturbevaringen. Altså som det så ud dengang, opdateret, men ikke dyrt. Lokalhistorisk arkiv har flotte billeder, der kan bringes i spil.

Dorte Bruun og Inge Dahl er tovholdere på projektet.