Mariendalstranden

Mariendalstranden
Blokering ved trampesti

Tang og sten

Sten og tang

Mariendalstranden – skrænterne skrider

Assens Lokalråd vil arbejde for at Mariendalstranden bliver lækker og attraktiv for borgere og gæster.
Mariendalstranden er præget af manglende vedligeholdelse. Der er rigtig meget tang og mange sten. Der er store jordskred fra skrænterne og ringe adgang til den trappe, der gør det muligt at lave en rundtur via Mariendalsvej.

Målet er at på opgraderet stranden, så den er lækker for badende gæster og børnevenlig. Det skal være muligt at bade for handicappede.
Adgangsvejen skal gøres tilgængelig. Lige nu er der en trampesti, der vokser til og forhindrer fri adgang.
Assens Lokalråd foreslår at der arbejdes med etablering af et strandbad, der tager afsæt i kulturbevaringen. Altså som det så ud dengang, opdateret, men ikke dyrt. Lokalhistorisk arkiv har flotte billeder, der kan bringes i spil.
Vi har derfor fået udarbejdet et forslag til strandbad og strandpark i 2020 i samarbejde med en arkitekt, der har lavet et tilsvarende i Fredericia. Projektet har afventet strategien for etablering af Kyst-og Lystfiskercentret ved DLG Siloen. Det vil være rigtig vigtigt at udvikling af Nord-Syd aksen hænger sammen og spiller sammen. Det vil også understøtte vores mulighed for at søge fondsmidler. Kommunen har lagt projektet med ind i deres perspektivering af udvikling af havneområdet.
Etableringen af den “bløde” kystsikring på Næs, bør videreføres til Mariendalstranden, således at hele kystlinien bliver kystsikret. Den bløde kystsikring skal kombineres med en port i havnen.

I foråret 2022 er projektet blevet genoptaget. Bl.a. har Lokalrådet afholdt et borgermøde med ca. 120-150 deltagere, der bakkede op om projektet. Der er igangsat en dialog med Assens Kommune om projektet, ligesom Assens Lokalråd har taget initiativ til at etablere en vinterbadeklub. Klubben kører i sit eget regi, men er en vigtig samarbejdspartner omkring konkretiseringen af faciliteter til vinterbadning, der indgår som en vigtig del af projektet.

Dorte Bruun og Inge Dahl er tovholdere på projektet.