Fibernet i Assens by

Assens Lokalråd samarbejder med Energi Fyn og nogle aktive borgere om at få lagt endnu mere fiber ind i Assens By. Projektet er i gangsat primo 2020. Målet var i første omgang 2 områder. Det er nu i 2022 blevet til at 1650 husstande har fået tilsagn om fiber. Ildsjæle har arbejdet intensivt med. Stor tak til jer. Siden Corona har markedsføringen foregået i postkasserne. Vi går efter at hele byen er dækket ind, hvis det overhovedet er muligt og der er interesse hos borgerne. Energi Fyn har sagt ja til det – også i de gader, hvor der er brosten. Du kan tilmelde dig direkte hos Energi Fyn, hvis du også gerne vil have fiber. Det kræver min. 50% tilslutning i et område. P.t. er tidsplanen 2023/primo 2024.