Mariendalsstranden

Mariendalsstranden
Blokering ved trampesti
Tang og sten
Sten og tang
Mariendalsstranden – skrænterne skrider

Assens Lokalråd arbejder for, at Mariendalsstranden bliver lækker og attraktiv for borgere og gæster.
Mariendalsstranden er præget af manglende vedligeholdelse. Der er rigtig meget tang og mange sten. Der er store jordskred fra skrænterne og ringe adgang til den trappe, der gør det muligt at lave en rundtur via Mariendalsvej.

Målet er at få opgraderet stranden, så den er lækker for badende gæster og bliver mere børnevenlig. Det skal være muligt at bade for handicappede.
Adgangsvejen skal gøres tilgængelig. Lige nu er der en trampesti, der vokser til og forhindrer fri adgang.
Assens Lokalråd arbejder for at der etableres et strandbad, der tager afsæt i kulturbevaringen.
Vi har derfor fået udarbejdet et forslag til strandbad og strandpark i 2020 i samarbejde med en arkitekt, der har lavet et tilsvarende i Fredericia. Projektet har afventet strategien for etablering af Kyst-og Lystfiskercentret i havneområdet. Det vil være rigtig vigtigt at udviklingen af Nord-Syd aksen hænger sammen og spiller sammen. Det vil også understøtte vores mulighed for at søge fondsmidler. Kommunen har lagt projektet med ind i deres perspektivering af udvikling af havneområdet.
Etableringen af kystsikring på Næs, bør videreføres til Mariendalsstranden, således at hele kystlinien bliver kystsikret. Kystsikringen skal kombineres med en port i havnen.

I foråret 2022 er projektet blevet genoptaget. Bl.a. har Lokalrådet afholdt et borgermøde med ca. 140-150 deltagere, der bakkede op om projektet. Der er igangsat en dialog med Assens Kommune om projektet, ligesom Assens Lokalråd har taget initiativ til at etablere en vinterbadeklub. Klubben kører i sit eget regi, men er en vigtig samarbejdspartner omkring konkretiseringen af faciliteter til vinterbadning, der indgår som en vigtig del af projektet.

Assens Lokalråd har i juni 2022 fået tilladelse fra Økonomiudvalget til at igangsætte fundraising af projektet.
Vinterbadeklubben har ønsket at tage opgaven med at få skabt midler til den første del af projektet. Etablering af et hus (for vinterbadere og andre badende), en boardwalk og vikingbadebroen. Ca. 3 mio. kr. forventes den del af projektet at koste.

Dorte Bruun og Inge Dahl er tovholdere på projektet.